GDPR is basically a squad of data protection rules. In this squad, there are rules about how people can access information about themselves, and also limits on which organizations can do what with their data.

Let’s try to understand it together.

The final set of rules was ready after more…

Bir şeyler yapmak istemek, bir şeyler başarmak istemek. Pek yabancı olduğunuzu sanmıyor, özellikle de maymun iştahlıysanız beni anlayacağınızı düşünüyorum. Aslında farketmeden içinizi kemiren bir yetersizlik de sağlıyor olabilir bunu, fazlasıyla optimist bir vizyonerlik de. …

İyi anne ya da baba, kendisini yaşayabilen kişidir. Yaşamın içinde olan ve kendisini yaşayailen kişi, diğer insanların da yaşamına saygılıdır. Anne ya da baba olduğunda çocuğunu kendine özgü bir dünyası olan bir varlık olarak algılar ve haklarına saygı gösterir.

Kendisini yaşayabilen insan hayatın her alanında diğer insanlara karşı daha ideal bir birey olabiliyor. Yaşamak zorunda kaldıkları veya yaşayamadıkları üzerinden olumsuz duygulara kapılabiliyor ve bu duyguları insanlarla olan iletişimlerine yansıtabiliyorlar. Sonsuz bir döngü halini alan bu yansımalar da günümüzdeki anlama ve anlaşılma arzusunu kaybetmeye yüz tutmuş bir toplum yaratıyor. Bu, arzuyu kaybetmek olmasa da bu yöndeki umudunu kaybetme olarak kendini gösterebiliyor.

Bu dönemdeki amacımız bu gidişattan kurtulabilmek, anlamanın ve anlaşılmanın hazzına ulaşabilmek, insanlara bunu gösterebilmek ve anlayışın önüne geçen negatif hislerden kurtulup ‘bir olabilme’ bilincine kavuşmak, kavuşturmak olabilir.

Alıntı: Engin Geçtan

Jeremy Bentham, “İyi” insanı, iyilik yapan insan olarak tanımlamış ve birçok eleştiriye maruz kalmış zamanında. Bu eleştirilerden bir tanesi de Bertrand Russell tarafından yapılmış. Bu iyiliğin ondan yararlanan kişiye duyulan sevgiden kaynaklanıyorsa erdemli olmadığını, sadece ahlak kurallarından esinlenmişse erdemli olduğunu ortaya koyan Kant’ın düşüncesinin çok daha yüce olduğunu belirtmiş Russell…

Dört senelik üniversite hayatımın sonuna doğru iki dönem boyunca ilgili dersler almış olmama ve bu konuda hala yeterli olduğumu doğal olarak düşünmüyor olmama rağmen meslek hayatında nadiren bu kadar ayrıntılı bilgiye ihtiyaç duymacağımızın bilincindeydim. Ancak iletişimin bu kadar önemli olduğunu ilk deneyimim sonrasında öğrendim.

Fotoğraf: Pressmaster

Öncelikle pek çok öğrencinin ilgisini çekebileceğini…

Ege Palaz

Translation, Interpreting and a pinch of Adobe software

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store